FROM the EDITORS

Cengiz Şahin, M. Engin Deniz, Leyla Ercan, Seydi Ahmet Satıcı Full Text: PDF (Türkçe)

Abstract

Alanımızın değerli üyeleri ve okurlarımız,

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin 30. yılının ilk sayısını sizlere sunmaktan büyük onur duymaktayız.

Daha önce dile getirdiğimiz üzere dergimiz 2019 yılı itibariyle Mart-Haziran-Eylül-Aralık olmak kaydıyla yılda dört sayıda çıkartılacaktır. Dört sayıya çıkmasıyla birlikte alanımızın değerli üyelerine daha büyük görevler düştüğünü de hatırlatmak gerekmektedir.

Dergimize gelen makale sayısında ciddi artışların olduğunu ifade etmeliyiz, ancak hakemlik konusunda da oldukça ciddi sıkıntılar yaşadığımızı da belirtmeliyiz. Hakemlik konusundaki sıkıntıları giderebilmek için Genel Merkez tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda ülke genelinde alanımızda aktif olarak çalışan öğretim üyelerinin dahil edildiğini yeni hakem havuzu geçtiğimiz hafta Dergi yönetimi ile paylaşılmıştır. Dolayısıyla yeni hakem havuzuyla birlikte hakem değerlendirme süreçlerinin de hızlanacağı umulmaktadır. Aralık 2018 ayından itibaren dergimize gönderilen çalışmalar yeni hakem havuzu oluşturulma sürecinden dolayı bekletilmekteydi, bu bağlamda yeni hakemlerin atanmasıyla ilk olarak bu çalışmalar ivedilikle değerlendirilecektir. Bununla birlikte yeni gönderilecek makalelerin değerlendirilme süreci de hızlanacaktır.

Dergimizin yeni sayısının içeriğine baktığımızda; kariyer uyumluluğu, sosyal medya bağımlılığı, romantik ilişkilerdeki kıskançlığı, kişilik özellikleri ve sosyal-duygusal becerileri inceleyen çalışmalar yer almaktadır. Ek olarak; psikolojik danışman tercihleri, ailelerle yürütülen konsültasyon çalışmaları, miza temelli müdahale programı, engelli bireylerin eğitimine yönelik tutumları inceleyen çalışmalar da yine bu sayı içerisinde yer almaktadır.

Yeni sayımızda yer alan çalışmaların alanımıza katkı sağlayıcı olacağı düşüncesiyle,

 

Saygılarımızla.

 

Baş Editör

Dr. Cengiz Şahin

 

Editörler

Dr. M. Engin Deniz, Dr. Leyla Ercan, Dr. Seydi Ahmet Satıcı