Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme

  • Betül Meydan

Abstract

Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, kuşkusuz kendine özgü birtakım yeterlikler ve beceriler gerektirmektedir. Bununla birlikte, çocuk ve ergenlerin, sorunlarını derinlemesine irdelemeyen ve çözüm bulmaya odaklanan psikolojik yardım süreçlerini tercih ettikleri bilinmektedir. Son yıllarda, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı kendine özgü kavramları ile dikkati çekmektedir. Dahası, bu yaklaşımın okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde pratik ve etkili bir yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir. Çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri ve Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sınıf mevcutlarının kalabalıklığı düşünüldüğünde, okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarında bu yaklaşımın kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu makalenin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımını tanıtmak ve okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde etkililiğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilgili literatür çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ve çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramları kapsamında taranmıştır. Ardından, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının kapsamı ve çocuk ve ergenlere yönelik etkililik çalışmaları betimlenmiştir. Sonuç olarak, ilgili literatür ışığında, Türkiye’de çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okul ortamında kullanımı tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
Published
2016-01-03
Section
Articles