Okullarda PDR Uygulamaları Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

  • Meral Atıcı
  • Sabahattin Çam

Abstract

Bu araştırmanın amacı Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) son sınıf öğrencilerinin uygulama dersi kapsamında gittikleri okul ve okul personeli, uygulama dersini yürüten süpervizörler ve dersin yürütülmesi ile bu çalışmaların kendi gelişimlerindeki rolü konusundaki görüşlerini incelemektir. Araştırmada dersi alan 29 kız, 13 erkek olmak üzere toplam 42 öğrencinin dönem boyunca yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini uygulama yapılan okul ve okul personeli, uygulama dersini yürüten süpervizörler ve dersin yürütülmesi ile bu çalışmalar sırasında kendilerinde gözledikleri değişimler başlıkları altında yazarak belirtmeleri sonucunda toplanan nitel veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin uygulama yaptıkları okulların fiziksel olanaklarının uygun olmasının, öğretmen, yönetici ve psikolojik danışmanların yardımcı ve destekleyici olmalarının ve elverişli ortam yaratmalarının çalışmaların verimini büyük ölçüde etkilediği görülmüştür. Uygulama dersinin özellikle teorik bilgileri uygulama şansı vermesi açısından öğretici ve yararlı olması, akranların geribildirimlerinden yararlanma, karşılaştıkları sorunları çözme becerilerini geliştirme açısından ve okul psikolojik danışmanlığı becerilerini geliştirme noktalarında etkili ve yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler öğretim üyelerinden geliştirici geri bildirim ve öneri almanın, kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam yaratılmasının, uygulamada gözlenmiş olmanın ve model almanın geliştirici, motive edici etkisine dikkati çekmişlerdir. Kendi kişisel ve mesleki gelişimleri açısından ise psikolojik danışma ve uygulama becerilerini geliştirme, geliştirmesi gereken yönlerini fark etme, uygulamaların sonlarına doğru rahat olma, mutlu olma, güvenli ve yetkin hissetme
Published
2016-01-03
Section
Articles