Editorial Team

Editors

 1. Hüseyin Körpeo?lu, Turkey
 2. Fırat Akın, Turkey
 3. Aslı Bugay
 4. Türk PDR Dergisi, Turkey
 5. Prof. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey
 6. Doç. Dr. Seydi Ahmet Sat?c?, Artvin Çoruh Üniversitesi
 7. Doç. Dr. Durmuş Ümmet
 8. Dr. Önder BALTACI

Section Editors

 1. Fırat Akın, Turkey
 2. Alan Editörü, Turkey
 3. Dr. Önder Baltacı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi