Vol 2, No 10 (1998)

From Editor

10. Sayı Çıkarken
Nilüfer Voltan Acar

Articles

Kurtman Ersanlı
Gülter Oskay
Emel Ültanır
İbrahim Yıldırım