Sağlıklı Duygusal İlişkiler Geliştirmede Psikodramanın Rolü: Bir Olgu Sunumu

Türkan Doğan Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı, genç yetişkinlerin karşı cinsle daha sağlıklı romantik ilişkiler yaşamalarını sağlamak amacıyla uygulanan psikodrama grubuna katılan olgunun, bu uygulamadan ne tür niteliksel kazanımlar sağladığını değerlendirmektir. Olgu 23 yaşında, kadın, ailesiyle birlikte Ankara’da yaşayan, yüksek lisans programına kayıtlı, dört buçuk yıldır nişanlıdır. Psikodrama grup uygulaması ikişer saatlik 12 oturum olmak üzere üç aylık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Oturumlar üyelerin kendileri hakkında farkındalıklarını artırmak, olaylara yakın ilişkide bulunduğu kişinin bakış açısıyla bakabilmeleri için empati becerilerini geliştirmek ve karşı cinsle kurdukları ilişki/ bağlanma biçimlerini fark ederek daha sağlıklı olan güvenli bağlanma biçimini geliştirmelerini sağlamak amacıyla planlanmıştır. Her oturum ısınma, oyun/eylem ve paylaşım aşamalarından oluşmuştur. Grup sürecinin başında, olgu amacını, “duygusal ilişkisinde yaşadığı sorunları çözebilmek; yalnızlık duygusunu ve kendine olan güven eksikliğini yenebilmek” olarak belirtmiştir. Süreç boyunca, olgu kendisine ve romantik ilişkisine ilişkin önemli farkındalıklar sağlamıştır. Bulgular ışığında, olgunun bu çalışmadan birçok kazanımının olduğu ve dolayısıyla psikodrama uygulamasının genç yetişkinlerin karşı cinsle sağlıklı ilişkiler yaşamalarını sağlama yönünde etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: psikodrama, genç yetişkinlik, duygusal ilişkiler