Editörden

M. Engin Deniz, Şenel Poyrazlı, Seydi Ahmet Satıcı, Aslı Bugay Sökmez, Durmuş Ümmet Tam Metin: PDF

Öz

Alanımızın değerli üyeleri ve okurlarımız,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin 2019 yılı son sayısını sizlerle paylaşmaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşamaktayız. Derneğimizde genel yönetimin değişmesi sonucunda dergi editörlüğünde ve yayın kurulunda güncelleme yapıldığını bildirmek isteriz. Güncellenen dergi editöryal ekibiyle birlikte yeni yılda dergimizin yayın politikasında da yeniliklere gidilecektir. Bu bağlamda en önemli yeniliğimiz 2020 yılından itibaren Türk PDR Dergisinde yalnızca İngilizce makale kabulünün ve yayımının gerçekleştirilmesidir. Halihazırda dergi sistemimizde yer alıp değerlendirmesi devam eden çalışmaların da yayınlanması için kabul edilmesi durumunda İngilizceye çevrilmesi talep edilecektir. Derginin yayın dilinin değiştirilmesi uluslararası saygın indekslere dahil olma adına elzem bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dergimizin yeni sayısının içeriğine baktığımızda; 9 adet makalenin olduğu görülmektedir. Makalelerde; okul doyumunu artırmaya yönelik psiko-eğitim programının etkililiği, yas sürecinde grupla psikolojik danışmanın rolü ve danışanların psikolojik danışma sürecindeki deneyimlerine yönelik konulara yer verilmiştir. Ayrıca bu sayıda; sokak çocuklarında bağlanma ve aleksitimi ilişkilerine, lise öğrencilerinin kendini toparlama gücü ve öznel iyi oluşu artırma stratejileri arasında ilişkilere yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Psikolojik danışmanların nöbet tutmalarına yönelik araştırma makalesinin yanı sıra ergenlerde bilinç farkındalık, başa çıkma stilleri, empati ve duygusal düzenleme ilişkilerine dair çalışmalarda bu sayı içerisinde sunulmuştur. Bunların yanı sıra etkili ilişkiler için davranışsal öz-düzenlemeye yönelik bir adet ölçek uyarlama çalışmasına yer verilmiştir. Son olarak, okul öncesi dönemde faydalanılabilecek çocuk kitaplarında ölüm temasına yönelik içerik analizi dahil olmuştur.  

Bu sayımızda yayınlanan makalelerin alanımıza katkı getirmesi umuduyla,

Saygılarımızla.

 

Baş Editör

Prof. Dr. M. Engin Deniz

 

Editörler

Prof. Dr. Şenel Poyrazlı

Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez

Doç. Dr. Durmuş Ümmet