Toplum ve Klinik Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tarihsel Gelişimi

Heather L. Smith Tam Metin: PDF (English)

Öz

Bu makale, Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu üzerine genel bir bakış açısını sunmaktadır. Türkiye’deki psikolojik danışma ve rehberlik ile ilişkilendirilerek başlayan yazı, toplum ve klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığının başlangıcından itibaren onlu yıllar halindeki gelişimi, alandaki önemli kişilerden, tolumsal hareketlerden ve olaylardan söz edilerek aktarılmıştır. Makale, toplum ve klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ile ilgili günümüzdeki sorunlar ve gelecek için umutlardan söz ederek bitirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: toplum psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı, meslek, tarih, eğitim