Düzeltme / Corrigendum

- Editörden Tam Metin: PDF

Öz

Dergimiz Cilt: 9, Sayı: 53, 2019’da yayımlanan “Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi” başlıklı araştırma makalesinde aşağıdaki bilgi notu sehven yazılamamıştır.

 

Eklenecek bilgi notu:

Bu çalışma, “Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

This study has been produced from master thesis named "Examination of the Role of School Principals’ Leadership Styles on Alienation of Psychological Counselors Rules”.

 

 Bu çalışma “International Congress on Sciences and Education (UBEK_ICSE) 2018”, Afyon, Türkiye, 28-30 September 2018” de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.  

This study was presented as an oral presentation at the “International Congress on Sciences and Education (UBEK_ICSE) 2018”, Afyon, Türkiye, 28-30 September 2018.

 

 

Çalışmanın bu bilgi notları ile birlikte ele alınmalıdır.

Tüm ilgililere duyurulur.

 

Saygılarımızla.

 

Baş Editör

Dr. Cengiz Şahin

 

Editörler

Dr. M. Engin Deniz, Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Dr. Leyla Ercan