Editörden

Cengiz Şahin, M. Engin Deniz, Seydi Ahmet Satıcı, Leyla Ercan Tam Metin: PDF

Öz

Alanımızın değerli üyeleri ve okurlarımız,

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin 2019 yılı 3. sayısını yayınlamaktan dolayı büyük mutluluk yaşamaktayız.

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hali hazırda 50 makale dergi sistemimiz kayıtlı olarak durmakta ve değerlendirilmek için hakem süreçleri devam etmektedir. Ancak açıkça belirtmek gerekir ki hakemlerimizden dönüşler ciddi derecede yavaşlamıştır. Bu durum hem başvuru yapan yazarlarımızda hem de editöryel ekibimizde ciddi hayal kırıklıkları yaşatmaktadır. Psikolojik danışmanlar olarak böylesine büyük bir topluluk olduğumuz göz önüne alındığında hakem dönüşlerinin hızlı ve ciddi olması en büyük arzumuzdur.

Dergimizin yeni sayısının içeriğine baktığımızda; 14 adet makalenin olduğu görülmektedir. Bunlardan biri psikolojik danışman eğitimi ve mesleğin profesyonel kimlik gelişimi için gereksinim duyulan yasa ve yönetmelik düzenlemeleri üzerine derleme niteliğinde geri kalan 12 çalışmada araştırma makalesi niteliğindedir. Araştırma makaleleri içerisinde meta-analiz, ölçek uyarlama, aracılık ve değişkenler arası ilişkileri inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bunlarla birlikte ilkokul öğrencilerinde duygusal zeka programının öğrencilerin atılganlık, saldırganlık, çekingenlik ve duygusal zeka düzeyleri üzerindeki etkililiğini inceleyen deneysel bir çalışmada bu sayı içerisinde yerini almıştır.

Yeni sayımızda yer alan çalışmaların alanımıza katkı sağlayıcı olacağı düşüncesiyle,

 Saygılarımızla.

 

Baş Editör

Dr. Cengiz Şahin

 

Editörler

Dr. M. Engin Deniz, Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Dr. Leyla Ercan