Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz- Düzenleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Didem Genç, Çiğdem Yavuz Güler PDF İndir