Psikolojik Danışman Eğitimi ve Mesleğin Profesyonel Kimlik Gelişimi için Gereksinim Duyulan Yasa ve Yönetmelik Düzenlemeleri

Ragıp Özyürek Tam Metin: PDF

Öz

Bu makalede Türkiye’deki psikolojik danışman eğitimi (PDE) ve mesleğin profesyonel kimlik gelişimi için gereksinim duyulan yasa ve yönetmelik düzenlemelerinin neler olabileceği üzerinde durulmuştur. Bunlar 11 başlıkta ele alınmıştır: Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda PD, KPD ve OPD standartlarının tanımlanması, PD unvanı ile PDR mezunlarının devlet kuruluşlarında istihdamı, PDR anabilim dallarının eğitim fakültelerinde bölüm olmaları, Psikolojik Danışmanlar Odaları ile Psikolojik Danışmanlar Birliği yasasının çıkması, MEB PDR Hizmetleri Yönetmeliğinin kapsamlı gelişimsel modele göre yeniden düzenlenmesi, Okul ve RAM’larda rehberlik öğretmenliği kadrosu yerine okul psikolojik danışmanlarının istihdam edilmesi, OPD uygulamalarıyla ilgili derslerde, uygulama öğrencilerine yardım eden “rehberlik öğretmenlerine, müdür yardımcılarına ve müdürlere” ders ücreti ödenememesi, rehberlik öğretmenlerinin birden fazla okulda görevlendirilmesi, PDE veren programların akreditasyonu, ruh sağlığı yasasında psikolojik danışmanların sağlayacağı ruh sağlığı hizmetlerinin kapsanması, ve anaokullarındaki “rehberlik öğretmenliği” kadrosunun yeniden verilmesi şeklindedir. Her bir başlık “gereksinimler”, “Ne aşamada?” ve “Nelerin yapılması / başlatılması gerekiyor?” alt başlıklarına göre açıklanmıştır. Sonuç bölümünde kısaca önerilere yer verilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Psikolojik danışman eğitimi ve yasa ve yönetmelik düzenlemeleri