Psikolojik Danışmanın Psikolojik Sağlamlığı

Thomas M. Skovholts Tam Metin: PDF (English)

Öz

Psikolojik danışma ve rehberlik, psikolojik danışman olarak her birimiz için bizimle yardımcı olmaya, psikolojik danışma vermeye çalıştığımız danışan arasındaki çok yoğun bir kişilerarası süreçtir. Başarılı olmak için danışanla yaşanan oturumlara kendimizin duygusal, bilişsel, enerjik, umutlu, etik, bilgi sahibi ve yeterli, duyarlı, duygusal olarak cesur, güvenen ve kendine güvenli olma gibi benzeri bir çok yanlarımızı da getirmemiz gerekir. Danışanların kaygı, öfke ve depresyon gibi yüksek derecedeki sıkıntı düzeyleri, bilgi eksiklikleri, düşük motivasyonları, yardım edici olarak bize karşı hissettikleri ikircikli duyguları, başkalarına güven eksikleri gibi gereksinimlerini aktif biçimde karşılaşmamız gerekir. Olumlu bağlar kurmak, işbirliği halinde çalışabilmek, danışanla aramızdaki her türlü sorunu iyileştirebilmek mesleğimizin merkezi olan profesyonel becerileridir. Danışanın iyi oluşu için bu profesyonel ilişkileri geliştirebilme ve sürdürülebilme, mesleğimizin insan gelişimini hızlandıran bir yöntem olarak çok önemli olmasının özüdür. Bu işi, danışan ardına danışanla, uzun zaman içinde yapmak psikolojik danışmana büyük anlam verse de aynı zamanda enerjisini de aldığı için, psikolojik danışmanın bu işi yapmak için gereken olumlu enerji üreten etkinliklerle aktif olarak ilgilenmesi gerekmektedir. Tükenmekten kaçınmak ve profesyonel olarak psikolojik sağlamlığı geliştirmek uzun dönem içinde psikolojik danışman yeterliği için ciddi bir öneme sahiptir. Bu makalede, psikolojik danışmanlar için sağlamlıkla ilgili bir ölçek ve temel olan on psikolojik sağlamlık görevi tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: psikolojik danışmanın psikolojik sağlamlılığı, kendine bakma, tükenmeyi önleme