Ölüm ve Bibliyoterapi: Okul Öncesi Dönemde Faydalanılabilecek Çocuk Kitaplarına Yönelik bir İçerik Analizi

Gülşah Sevinç Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada okul öncesi döneme yönelik olarak Türkçe dilinde yayınlanmış ve ölüm konusunu ele alan çocuk kitaplarının incelenmesi hedeflenmektedir. Veriler ölümü konu alan ve belirli kriterler kapsamında seçilen ikisi bilgilendirici, on ikisi resimli olmak üzere toplam 14 çocuk kitabından toplanmıştır. Bu nitel araştırma çerçevesinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Çocuk kitapları araştırmacı tarafından Word ortamında yazılmış ve analiz bu işlemci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ele alınan kitapların akraba ve evcil hayvan kaybına yönelik olarak kullanılabileceği görülmüştür. Kitaplarda ölümün bileşenlerinden en çok nedensellik ve yaşamın sona ermesi bileşeni kapsamında yer alan işlevsizlik ile ilgili ögelere yer verilmiştir. En az bahsedilen öğe ise öngörülmezlik bileşenidir. Kitaplarda ölüm karşısında çocukların en sık gösterdiği tepkiler üzüntü ve özlemdir. Analize dâhil edilen kitaplar ölüm ile karşı karşıya kalan çocuklar ile çalışırken bibliyoterapi tekniğinden faydalanan ruh sağlığı uzmanları için faydalar sağlayacaktır. 


Anahtar Kelimeler: nedensellik, işlevsizlik, kapsayıcılık, kaçınılmazlık, içerik analizi