Yas Sürecinin Grupla Psikolojik Danışmada Ele Alınması Üzerine Bir İnceleme

Aslı Aşcıoğlu Önal, İlhan Yalçın Tam Metin: PDF

Öz

Yas, kaybın ardından gelişen ve her insanın yaşamında zaman zaman deneyimlediği olağan, doğal bir süreçtir. Üzüntü, acı ve keder gibi yoğun duygularla dolu bu sürecin sağlıklı bir şekilde yaşanması, sevdikleri bir yakınını ölüm nedeniyle kaybetmiş bireylerin psikolojik işlevselliklerini sürdürebilmeleri açısından son derece önemlidir. Türkiye’de, bireylere afet, travma, ölüm ve kayıp gibi yaşantılar sonrasında sunulan ruh sağlığı hizmetlerinin önemli bir ayağını da psikolojik danışmanlar üstlenmektedir. Gerek bireyler gerekse devlete bağlı birimler ve kuruluşlar tarafından, yoğunlukla kriz anlarında talep edilen yas danışmanlığı hizmetleri karşısında, çoğu psikolojik danışman kendini hazırlıksız hissedebilmektedir. Yas danışmanlığı hizmetlerinde, bireysel psikolojik danışmanın yanı sıra grup uygulamalarından da sıklıkla yararlanılmakta ve grup süreci üyelere yaşantıların normalleştirilmesi, sosyal işlevselliğin yeniden kazanılması gibi konularda avantajlar sunmaktadır. Ancak Türkiye’de grup sürecinde yas danışmanlığı uygulamalarını yürütecek alan uzmanlarının, konuyla ilgili güncel yaklaşımları takip edebilecekleri ve müdahale modelleri hakkında fikir edinebilecekleri kaynaklar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu nedenle; makalede, yas süreci, yas sürecini açıklayan yaklaşımlar ve yas danışmanlığı kısaca tanıtılmış ve grupla psikolojik danışma uygulamalarında yas gruplarının planlanması, yürütülmesi ve süreçte kullanılabilecek güncel modeller ve tekniklerle ilgili alanyazından elde edilen bilgiler derlenerek okuyucuya sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: yas, kayıp, yas danışmanlığı, grupla yas danışmanlığı, grupla psikolojik danışma