Okul Rehberliği ve Danışmanlığı Alanında Çağdaş Bir Yaklaşım: Kapsamlı Rehberlik Program Modeli

Süleyman Doğan Tam Metin: PDF

Öz

Bu çatışmada, çağdaş bir okul rehberlik ve psikolo­ jik danışma programı olan Kapsamlı Rehberlik Program Modeli İncelenmektedir. Kapsamlı Rehberlik Program Modeli, A.B.D. Missouri Üniversitesinde Norman C. Gysbers tarafından geliştirilmiştir. Bu prog­ ram modelinin tanıtılmasının iki temel gerekçesi vardır. Bunlar: l) somut ve kavramsal bir temelinin olması, 2) okullarda yoğun ve başarılı bir şekilde uygulanması sonucunda geçerliliğinin kanıtlanmasıdır. Yazıda, Önce okul rehberliği ve danışmanlığı alanındaki geleneksel örgüt modelleri, kapsamlı rehberlik program modelinin tarihsel gelişimi ve niteliği İncelenmektedir. Daha sonra, program modelinin s ayal t d an, öğeleri ve örgütsel yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, sözkonıısu program modelinin ülkemiz okullarında uygulanmasına ilişkin bazı öneriler sunulmak­ tadır.

Anahtar Kelimeler: Kapsamlı Rehberlik Programı, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı.