Eğitim Sisteminde Önemli Bir Sorun: Okulu Bırakma

Aslı Taylı

Öz

Okulu bırakma birçok ülkenin eğitsel bir problemidir ve okulu bırakma oranını azaltma, bu ülkelerin eğitim ile ilgili en önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir. Gerçekte, düşük okulu bırakma oranı, eğitim sisteminin kalitesinin bir göstergesi olarak alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, okulu bırakma problemini, okulu bırakma sürecini, okulu bırakmanın nedenlerini ve sonuçlarını tanıtmak ve de okulu bırakma sorununun önemine dikkat çekmektir. Okulu bırakmanın olumsuz sonuçları kişileri, aileleri ve de tüm toplumu değişik yollarla etkilemektedir. Bu durumun en önemli olumsuz sonuçları ise, düşük gelir, düşük vergi ve düşük meslek statüsü, işsizlik, suçlu, uyumsuz ve antisosyal davranışlar, depresif ruh hali, intihar, toplumla bağın kopuk olması, düşük özsaygı ve olumsuz sağlık göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Okulu bırakma, okulu bırakmanın nedenleri, okulu bırakma süreci, okulu bırakmanın sonuçları