Okullarda Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamaları Ve Öğrencilere Sağlanan Süpervizyon Olanakları: Ulusal Bir Tarama Çalışması

Ragıp Özyürek Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin okullarda yaptıkları uygulamalarda sağlanan olanaklar, uygulama süresi ve süpervizyon (yapı ve geribildirim) çalışmaları bakımından incelenmiştir. Bulgular, okullarda yapılan uygulamalar için önemli bir orandaki öğrencinin yeterli sürede ve düzenli biçimde bireysel ya da grup süpervizyonu alamadığını, grup süpervizyonlarının deneyimsiz öğretim elemanları tarafından sunulduğunu ve kalabalık öğrenci gruplarıyla yapıldığını göstermiştir. Bulgular tartışılmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul psikolojik danışmanlığı, süpervizyon.