Yeni Yayın Kurulu

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulla birlikte Türk PDR Derneği Genel Merkezi yeni yönetimi ve kurulları seçilmiştir. Yeni yönetim kurulu ile birlikte Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde de değişiklik ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle 1990 yılından bugüne kadar dergimize önemli katkıları olan başta editörlerimize, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Onların emekleri sayesinde dergimiz kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmüş ve alanımızın gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Bundan sonraki süreçte de siz; alanımızın tüm paydaşlarının desteklerine ihtiyacımız olacağını ve sizlerin katkınızın çok değerli olduğunu bildirmek isteriz. 

Yenilenen yayın kurulu olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi için hedeflerimizi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

  • Uluslararası indeksler; Dergimiz köklü bir geçmişe sahiptir ancak henüz istenilen derecede uluslararası saygın indekslerde taranması sağlanamamıştır. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz dergimizin bu indekslerce taranması için çalışmaktır. Bu bağlamda, dergimizin yayın kuruluna uluslararası bilim insanlarını da dahil etme kararı alınmıştır.

 

  • Yayın sürecini hızlandırmak; Dergimize gönderilen çalışmalar hızlı bir şekilde editörlerimizce değerlendirilecek ve hakem süreçleri kısa süre içerisinde başlatılacaktır. Yayın sürecini hızlandırabilmemiz adına hakemlerimizin de özverili çalışmalarına ihtiyacımız vardır. Ayrıca hem süreci hızlandırmak hem de indekslere başvurabilmek adına dergimizin sayısını artırma kararı da alınmıştır. 2018 yılından itibaren üç sayıya çıkarılmıştır. Bu yıl Nisan-Eylül-Aralık aylarında yayımlanacaktır.
  • Niteliği artırmak; Dergimizin odak-kapsamı “psikolojik danışman eğitimi”, “okul psikolojik danışmanlığı”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “madde bağımlılığı psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” alanlarında olacaktır. Bununla birlikte, tüm çalışmalarda uluslararası standartlar gözetilerek “çıkar çatışması”, “fonlama”, etik uygunluk” ve “yazar katkıları” kısımları yer alacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

Baş Editör

Dr. Cengiz Şahin

 

Editörler

Dr. M. Engin Deniz

Dr. Leyla Ercan

Dr. Seydi Ahmet Satıcı

 

YAYIN KURULU
Dr. Ramazan Arı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hande Briddick, South Dakota State University, ABD

Dr. William C. Briddick, South Dakota State University, ABD

Dr. Gürhan Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Figen Çok, Başken Üniversitesi, Türkiye

Dr. Süleyman Doğan, Ege Üniversitesi, Türkiye

Dr. Bradley T. Erford, Vanderbilt University, ABD

Dr. Erdal Hamarta, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye