Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi İyileştirme Süreci Hakkında

Değerli Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi okurları;

Derneğimiz tarafından ilk sayısının basıldığı 1990 yılından bu yana yayın hayatında olan Türk PDR Dergisi editör, hakem ve yazarlarımızın özverili katkıları ile bugünlere gelmiştir. Katkıları ve çabaları için hepsine teşekkürü borç biliriz.

Türk PDR Dergisinin yayın hayatının uzunluğu, alanın toplumsal karşılığı ve uluslararası gelişmeler dikkate alındığında akademik yayıncılık için bazı yeni önlemlerin alınması gerekmektedir. Türk PDR Dergisinin etki değerinin daha fazla artırılması, yayın talebinin niteliğinin yükselmesi ve önemli veri tabanları tarafından taranmasının kaçınılmaz kalite göstergeleri olarak benimsenmesi gerekmektedir.

Akademik yayıncılık sürecinde COPE, Elsevier, Thomson Reuters, British Educational Research Association, ULAKBiM, APA ile ilişkili bazı kuruluşların önerileri ve ana yayın politikaları gözetilerek altı ay boyunca hazırlanan ve Türk PDR Dergisinin değişen yayın politikaları hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen ve etki değerini yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar uzun bir liste oluşturmaktadır ancak yazarlarımız için daha fazla ön plana çıkan hususları kısa başlıklar altında sunmak istiyoruz.

 1. Akademik yayıncılık sürecinde nitelikli bilginin üretilmesi ve yayılmasına yönelik katkı “akran değerlendirme sürecinin uygunluğu ve odak oluşturacak özgünlükte bilginin paylaşılmasına sağlanacak profesyonel aracılık” olacak şekilde iki boyutta önem kazanmaktadır. Elektronik erişim seçeneklerinin gelişmesi akademik yayıncılık sürecini; nitelikten, değerlendirme süreçlerine, bilgi paylaşım politikalarından etik gereksinimlere kadar birçok alanda önemli değişimlere itmiştir. Akademik Dergi yayıncılığında erişim serbestisi, erişim niteliği için kullanılan tabanlar ve dergilerin ürettiği etki değeri somut bazı göstergelere göre hesaplanarak bu kapsamda getirilen standartlar yayıncılık ile ilgili gittikçe büyüyen ve izlenmesi gereken bir alan oluşturmuştur. Bu alan teknoloji destekli dergi yazılımlarının kullanım yeterliği ve taranma zenginliğini içerecek şekilde özgünlüğü ön planda tutan bir eksende şekillenmektedir. Profesyonellik, yayıncılığın niteliği, özgünlük ve bilginin paylaşımına yönelik kalite göstergeleri dergi işletim süreçlerinin mükemmel olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle akademik dergiler için okuyuculardan, yazarlara, hakemlerden editörlere uzanan listede yayıncılık konusundaki profesyonel deneyim ve alt yapı ile ilgili bilgi yeterliği daha sık tartışılmaya başlanmıştır. Yukarıda sıralanan nedenlerden yola çıkılarak erişim ve paylaşım etkisini geliştirmek adına yazılım sistemi alt yapısı (OJS) güçlendirilmiştir. Yazarlarımız ve hakemlerimizin kullanımlarında sorun oluşturan elektronik alt yapı ve yazılım sistemi tümüyle yenilenmiştir. Yenileme sürecinde dergimizin taşınması istenen gelecek profiline uygun bir hiyerarşi izlenmektedir. Önemli veri tabanları ve kütüphaneler ile uyum sağlayabilecek tercihler kullanılmıştır. Kullanıcılarımız sığa alanı büyütülen ve geliştirilen yeni sistem sayesinde sorun yaşamadan elektronik dergicilik işlemlerini yürütebileceklerdir. Kullanıcı dostu olması önemsenen yazılım ve ara yüzler tümüyle tekrar tekrar test edilerek son halini almıştır.
 2. Türk PDR Dergisinin web sayfası ve işlem akış içeriği güncellenmiştir. Ulusal ve Uluslararası yazarlar ve akademik yayın kuruluşları için gerekli tüm açıklama ve bilgiler sayfamızda ilan edilmiştir. İçerik tam sürüm İngilizce ve Türkçe hazırlanmıştır. Standart oluşturmak adına Türkçe ve İngilizce olacak şekilde mail ve iletişim şablonları hazırlanmıştır. Editörler ve hakemler için standart yazışma metinleri ortak bir dil sağlamak adına kullanıma alınmıştır. Dergi uluslararası standartlar kapsamında sayfayı ziyaret edecek tüm gerçek kullanıcı ve kurumsal değerlendirmeciler için gerekli göstergeleri taşıyacak kapsama erişmiştir.
 3. Dergimize yüklenen çalışmaların kapsam ve sayısı gözetilerek Alan Editörlüğü sistemine geçilmiştir. Bu sürecin, değerlendirme süresi ve niteliğine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Daha etkin ve kısa sürecek değerlendirme sürelerinin talep ve yayın niteliğine katkı sağlayacağı umulmaktadır.
 4. Türk PDR dergisi on-line olarak yılda dört sayı yayınlanacaktır. Ocak-Mart-Haziran-Eylül aylarında olmak üzere yayınlanacak dergimizin aldığı bu kararla aday makalelerin kabul edilmesinden sonraki bekleme süresini ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.
 5. DOI numarası verilmesi ve bilimsel verilerin paylaşım hızını artırmak için erken görünüm seçeneği artık kullanıma alınmıştır.
 6. Uluslararası veri tabanlarına yapılan başvurularda ret gerekçesi olarak sunulan impact faktörle ilgili eleştiriler bu süre zarfında dikkatlice incelenmiştir. Teknik alt yapı, kullanılan dergi sisteminin yetersizliği ve arşivleme hatasından kaynaklanan ciddi eksiklikler hızla giderilmiştir. PDF dergi formu ile son sürüm kopyalar arasındaki eşleşme hatalarının tek tek kontrolü yapılmıştır.
 7. Akademik yayın arama motorları anahtar kavramlar dahil kaynakçalarla ilgili taramaları robot yazılımlarla yapmaktadır. Maalesef dergimizdeki birçok çalışmanın yazım hataları ve alt yapıdan kaynaklanan sorunlar nedeni ile bazı sistemler tarafından taranamadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda impact faktör dahil diğer yayıncılık süreçlerine etki eden hatalar giderilmiştir. Dizinleme, arşiv oluşturma ve İngilizce özetlerden kaynaklanan sorunları giderecek ek profesyonel hizmetler alınacaktır. Makalelerde biçimsel uygunluk dahil sorun yaşanan alanlarla ilgili yeni düzenlemelere yazar rehberi bölümünden erişilebilecektir.
 8. Sorunları saptanan arşiv yeniden düzenlenmektedir. Türk PDR Dergisi arşivi ilk günden itibaren yeniden taranmakta, biçimsel olarak dönüştürülmekte ve yayıncılık açısından sorun oluşturan arşiv uluslararası standartlarda kabul edilen akredite uygulamalara taşınmaktadır. Bazı sayıların teknik nedenlerle dizinlenememiş olması gibi hatalar giderilmiştir.
 9. İndeks sistemlerine başvurularla ilgili aşamalı ve profesyonel destek alınarak süreç ilerletilecektir. Yeni bir dergi yazılımının alınması bir zorunluluktu ancak bunun için piyasa şartlarının oldukça altında bir anlaşma ile satın alma yapılmıştır. Söz konusu miktarın da yarısı sponsorlar tarafından karşılanmıştır. Şu ana kadar gerçekleşen diğer tüm işlemler için Türk PDR Derneği'ne ek mali külfet getirilmemiştir. Kullanılan taban ek ödeme yapılmaksızın yaklaşık 10 kat genişletilmiştir.
 10. Hakem havuzu, iletişim kalıpları, formlar yenilenmiş olup değerlendirme süreçlerinin iş akışları tanımlanmıştır. Kurulan kontrol sistemi ile başvuruların yaklaşık altı ay içinde (yazarların çalışmalarını düzeltmek için harcayacakları süre dışında) tamamlanması öngörülmektedir.
 11. Makale şablonu, dizgi ve dergi görünümümüz uluslararası standartlar gözetilerek yenilenmiştir.
 12. Uluslararası ve yeni ulusal dizinleme sistemleri için başvuru prosedürleri başlatılmıştır.

Yukarıda sıralanan işlemler devam ederken Ekim sayımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. 2016 yılının Türk PDR Dergisi ve yayıncılığı için önemli bir yıl olmasını diliyor, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Editörler
Prof. Dr. Filiz BİLGE
Prof. Dr. A. Aykut CEYHAN
Doç. Dr. Zeynep HATİPOĞLU SÜMER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI