Kişiler ve Kurullar

Editörler

 1. Hüseyin Körpeoğlu, Türkiye
 2. Fırat Akın, Türkiye
 3. Türk PDR Dergisi, Türkiye
 4. Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Artvin Çoruh Üniversitesi
 5. Prof. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
 6. Doç. Dr. Durmuş Ümmet
 7. Aslı Bugay

Bölüm Editörleri

 1. Fırat Akın, Türkiye
 2. Alan Editörü, Türkiye

Sayfa Düzenleyiciler

 1. Fırat Akın, Türkiye
 2. Safiye Kapılay
 3. Arş. Gör. Ahmet KARA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 4. Ömer Faruk Akbulut